https://www.tailormade-logistics.com/sites/default/files/template/logos/lift.png
https://www.tailormade-logistics.com/sites/default/files/template/logos/lift_hover.png

Tailormade Logistics gecertificeerd als Baanbrekende Werkgever 2023

Tailormade Logistics is trots deel uit te maken van het selecte groepje van 71 bedrijven die deze week de erkenning ‘Baanbrekende Werkgever 2023’ toegekend kregen. Het demonstreert ons engagement op het vlak van duurzaamheid. Tailormade Logistics is een organisatie die timmert aan de weg naar een betere, duurzamere toekomst voor onze planeet. Een traject dat we realiseren samen met onze medewerkers, klanten en partners.

Charter Baanbrekende Werkgever

 

Het charter ‘Baanbrekende Werkgever’ werd in 2020 gelanceerd door De Lijn, Antwerp Management School en Jobat.
Het charter stelt de medewerker centraal en wil een dialoog opstarten over hybride werken en nieuwe mobiliteit.

3 pijlers waar de Baanbrekende Werkgever op inzet

HR Manager, Jessica De Block: “Duurzaamheid behoort tot het DNA van Tailormade Logistics.
De 3 pijlers waar het charter Baanbrekende Werkgever op inzet: minder onderweg, mensgericht hybride werken en slimmer en groener onderweg, zijn thema’s waar wij al langer mee aan de slag zijn.
Het leek ons dan ook een logische stap toe te treden tot het charter Baanbrekende Werkgever.

 

Certificatietraject

Tailormade Logistics timmert al jaren aan de weg en biedt aan klanten die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, verschillende duurzame oplossingen, zoals een sterk multimodaal aanbod of HVO als alternatief voor diesel.
Jessica: “Het traject Baanbrekende Werkgever kijkt naar de andere kant van de medaille. Zijn wij als organisatie klaar voor het talent van morgen?
Het certificatietraject dwingt je als organisatie om de keuzes op vlak van mobiliteit en hybride werken tegen het licht te houden. Baanbrekende Werkgever is een leertraject waarbij de deelnemende bedrijven worden aangemoedigd om expertise uit te wisselen en inspiratie bij elkaar op te doen. Het start met een zelfevaluatie, die je huidige inspanningen benchmarkt en je helpt om te bepalen met welke thema’s je als eerste aan de slag kan.”

Minder verplaatsingen en meer alternatieve vervoersmodi

“Als Transport en Logistiek bedrijf zitten wij dicht bij onze klanten, met hubs in 6 provincies. Daarom hebben wij voor de certificatie Baanbrekende Werkgever 2023 ingezet op het wegwerken van inefficiënties door onze verplaatsingen te optimaliseren”, vertelt Jessica.
“Waar mogelijk zetten we in op samenwerken vanop afstand. We stimuleren het gebruik van alternatieve vervoersmodi om onze locaties te bereiken.
Daarnaast maken we momenteel de overstap naar een 100% elektrisch wagenpark, met bijhorende laadvoorzieningen. Dit jaar plaatsen we 120 laadpunten verspreid over onze locaties.”

Startpunt en signaalfunctie

De erkenning Baanbrekende Werkgever 2023 is voor Tailormade Logistics een startpunt. Een traject dat we de komende jaren verder zetten.
“Deze certificatie heeft een belangrijke signaalfunctie. Het informeert de buitenwereld over ons maatschappelijk en sociaal engagement.
Het centraal stellen van onze medewerkers  is hierbij essentieel.”, verduidelijkt Jessica De Block.