CO2 Neutral

De huidige transport- en logistieke sector vertegenwoordigt 25% van alle Europese broeikasgasemissies. Dit is een resultaat waar we liever niet mee uitpakken. TML voelt zicht verplicht om dit probleem aan te pakken en te werken naar oplossingen. Met onze initiatieven om klimaatneutraal te worden, willen wij ons steentje bijdragen. Tegen 2025 wil TML de uitstoot van zijn onderneming met 90% verminderen. Dit doel kan worden bereikt door enerzijds op zoek te gaan naar alternatieven om transportactiviteiten (via de weg) sterk te verminderen. Anderzijds om de resterende CO2-uitstoot te compenseren. Op die manier wil TML de huidige en potentiële klanten helpen hun klimaat gerelateerde doelstellingen te bereiken. Ontdek hieronder hoe wij de uitdaging van CO2-reductie aanpakken.

Ons Sustainability Report 2022 hieronder geeft je een overzicht van wat we al bereikt hebben op het gebied van duurzaamheid en wat we nog plannen voor de toekomst. 

Contacteer ons om een duurzame oplossing voor jouw logistieke vraagstukken te bespreken. 

4 723 808 kg

= de totale hoeveelheid CO2 in kg die wordt gecompenseerd door het gebruik van HVO, onze inspanningen om ons intermodale netwerk uit te bouwen, te investeren in zonne-energie en te herbebossen. Dit komt overeen met:

159
keer rond de wereld rijden in een vrachtwagen
92 114 256
keer douchen
37 790
maanden elektriciteitsverbruik van een gemiddeld gezin in België

Hoe pakken we de vermindering van de CO2-uitstoot aan

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een nieuwe generatie biodiesel afgeleid van vetten, plantaardige oliën en reststoffen. Die komen bijvoorbeeld uit de landbouw- en voedselindustrie. De brandstof geeft extra vermogen aan de motor en zorgt voor een schonere en efficiëntere verbranding, waardoor minder roet en fijnstof wordt aangemaakt. HVO kan in alle standaard dieselmotoren worden gebruikt. Hiervoor zijn geen aanpassingen aan het rijdend voertuig nodig. Met HVO zorgt voor 90% minder uitstoot van broeikasgassen. Het doel is om tegen 2025 onze ecologische voetafdruk voor stadsdistributie met 50% te verminderen. Helaas is dit brandstoftype nog niet verkrijgbaar bij openbare tankstations. Daarom  heeft TML geïnvesteerd in 2 privé tankinstallaties. één in Ghlin en één in Gent.

​Intermodaal netwerk: De focus van TML ligt op het uitbouwen van het bestaande intermodaal netwerk. Het doel is om alternatieve, milieuvriendelijke oplossingen te kunnen bieden aan onze klanten. Zoals transportmodi over de weg te verschuiven naar een oplossing via het spoor en binnenvaart. Bovendien biedt het verschillende voordelen zoals betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en efficiëntie.
Ontdek ons intermodaal netwerk.

Ook de uitbreiding van ons wagenpark naar elektrische vrachtwagens zal ons helpen om de koolstofuitstoot aanzienlijk te verminderen. Weer een stap dichter tegen het behalen van onze klimaatdoelstelling. Bovendien willen we onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van geluidsoverlast. Als marktleider in fijnmazige stadsdistributie is geluidsoverlast een vaak voorkomend struikelblok.

Wat bedoelen we met klimaatneutraal?

Bij Tailormade Logistics denken we altijd op de lange termijn. Duurzaamheid is daarbij een begrip dat we hoog in het vaandel dragen. Klimaatverandering is een van de belangrijkste vraagstukken van dit moment. Wij voelen ons als vervoerder verantwoordelijk om hier ook ons steentje bij te dragen. De omschakeling naar een CO2-neutrale organisatie was een evidentie. Ons stappenplan: het berekenen van de CO2-voetafdruk van ons bedrijf en onze diensten (meten is weten), het opzetten van initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen, en het compenseren van de resterende CO2.