https://www.tailormade-logistics.com/sites/default/files/template/logos/lift.png
https://www.tailormade-logistics.com/sites/default/files/template/logos/lift_hover.png

Tailormade Logistics voegt eerste elektrische vrachtwagens toe aan zijn vloot

Tailormade Logistics, pionier binnen de logistieke sector op het vlak van duurzaamheid en winnaar van de Transport & Logistics Green Truck Award 2023, neemt vandaag de eerste elektrische vrachtwagens in gebruik.
Hiermee zet TML een volgende stap op het gebied van alternatieve aandrijvingen, teneinde de CO2 uitstoot van de vloot te verlagen en het aandeel van alternatieve brandstoffen en aandrijvingen te vergroten. 

Holistische duurzaamheidsvisie

De aanschaf van elektrische trucks past binnen een bredere duurzaamheidsstrategie van Tailormade Logistics, waarbij niet enkel naar een reductie van de CO2-uitstoot per gereden km wordt gestreefd.  

TML COO Michael Meyers: “Het reduceren van de gereden kilometers en het verminderen van de CO2-uitstoot van onze operationele activiteiten zijn uiteraard belangrijk, maar enkel hierop focussen is niet voldoende. Wij zetten in op duurzaamheid op alle vlakken, een shift van wegvervoer naar multimodaal, HVO als alternatieve brandstof, zonnepanelen en laadpunten op onze logistieke sites, de elektrificatie van het bedrijfswagenpark, reduceren van afvalstromen en maximaal hergebruiken en recycleren.” 

“Daarnaast zetten we met duurzaamheid ook in op onze langdurige klantenrelaties die het mogelijk maken dergelijke projecten te realiseren en dit niet alleen op vlak van transport maar op elke schakel in de logistieke keten van onze klanten.”, verduidelijkt Michael Meyers. 

Last mile transport binnen North Sea Port

Deze eerste 2 elektrische vrachtwagens zullen door Van Hove & Co, sinds maart dit jaar een Business Unit binnen Tailormade Logistics, ingezet worden voor vervoer binnen de Gentse Haven. Volvo Truck cabines worden intermodaal, via het spoor, tot in de haven gebracht en volgens het ‘Just In Sequence’ principe met de FM Electric naar de Volvo Trucks fabriek Oostakker gebracht. 

De voertuigen worden geleverd door Volvo Trucks. Frank Kimpe, Managing Director van Volvo Trucks Belgium overhandigde de sleutel officieel aan Frank Van Hove, Operations Manager van de Business Unit Van Hove & Co, in het bijzijn van Sofie Bracke, schepen voor Economie, Handel, Sport en Haven van Gent en Fred Baert, Commercieel Manager van North Sea Port. 

Frank Kimpe: “De Volvo FM Electric maakt deel uit van ons groeiende gamma zware elektrische vrachtwagens. Een sterk groeiend marktsegment, waarbinnen Volvo Trucks een toonaangevende positie inneemt.”  

Klimaatneutrale haven

Fred Baert, commercieel manager North Sea Port: “Tailormade Logistics, Van Hove & Co en Volvo Trucks Belgium laten samen zien dat het ook mogelijk is om de ‘last mile’ in het goederentransport tussen een terminal en een bedrijf te verduurzamen. Dit draagt bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot en een klimaatneutrale haven in 2050.” 

Schepen Bracke: “Het valt me op dat ik tegenwoordig vaak in de haven moet zijn om een duurzaam initiatief te belichten. Je merkt aan alles dat onze haven, onze bedrijven, in beweging zijn. Iedereen werkt aan hetzelfde doel: de CO2-uitstoot halveren tegen 2030 en volledig klimaatneutraal zijn in 2050. Dat een Gents transportbedrijf als Tailormade Logistics inzet op elektrificatie en daarvoor samenwerkt met Volvo Trucks, een andere speler uit onze haven, kan ik alleen maar toejuichen!”